Gade Nikki
"Yon Bagay Nouvo"
Yon bagay Nouvo
pu Florid.
Lè w bay nimewo telefòn pòtab ou, ou dakò pou w resevwa mizajou kanpay la detan zantan nan men Nikki Fried pou Gouvènè. Tèks ak caj pou data ka aplike.

Yon bagay Nouvo

pou Florid.

Lè w bay nimewo telefòn pòtab ou, ou dakò pou w resevwa mizajou kanpay la detan zantan nan men Nikki Fried pou Gouvènè. Tèks ak caj pou data ka aplike.
Swiv Nikki sou Rezo Sosyal yo
Gade Nikki
"Yon Bagay Nouvo"
Rankont ak
Nikki Fried
Patisipe
Fè yon
Donasyon

Yon bagay Nouvo pou Florid

Rankontre Nikki Fried.

Kòm sèl Demokrat nan kabinè Florid la, Nikki te vwa nou nan Tallahassee, defann dwa nou, sekirite nou, ak demokrasi nou an. Li te retire NRA nan pèmisyon pou lisans zam, li te legalize hemp pou kiltivatè yo, li te defann dwa pou vote, epi li te pwoteje anviwònman nou an. Kounye a, apre plis pase de deseni nan lidèchip Repibliken nan Tallahassee, Nikki ap kandida pou gouvènè pou kraze sistèm koripsyon, truke Florid la epi bati yon Leta ki remèt nou pouvwa nou.

Rotating Featured Issue

Swap this HT with a featured issue.

We can draft copy and prepare imagery here for each major issue and rotate between them.  Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Watch Nikki
"Lorem Ipsum Issue Video"
Li lè pou
#YonBagayNouvo

Montre Sipò w

Fè yon don sou entènèt.

Nou pa ka kraze sistèm koripsyon Florid la pou kont nou. Fè yon don pou ede mouvman nou gen plis fòs jodi a!
Si enfòmasyon w yo konsève ak ActBlue Express, donasyon w lan pral rive imedyatman.
@nikkifried
@NikkiForFL

Dènye nouvèl

Nikki Fried gubernatorial campaign raises another $300,000 in May

She started June with more than $3.9 million available in cash on hand. With a shrinking Democratic field, Agriculture Commissioner Nikki Fried raised some $300,000 ...
Yon Florid ki pi fò, ki pi jis

Antre nan ekip Nikki a.

Nikki bezwen sipòtè tankou w pou bay kanpay de baz nou an atravè Sunshine State.

Èske w pare pou w vote?

Eleksyon sa a enpòtan anpil. Asire w ou pare pou vote epi fè tande vwa ou!

Fè yon don sou entènèt.

If your information is saved with ActBlue Express, your donation will go through immediately.

Haz una donación en línea.

Si has guardado tu información de pago con ActBlue Express, tu donación será procesada de inmediato.

Make an online donation.

If your information is saved with ActBlue Express, your donation will go through immediately.